תנאי שימוש

  • כל הזכויות שמורות לחברת SHIFT LIVE LTD
  • כל המוצג באתר הוא להמחשה בלבד
  • תנאי השימוש ו/או ההסכם בין המשתמש בתוכנה ובין החברה גוברים על הכתוב באתר
  • האמור באתר אינו ייעוץ ובכל מקרה של ספק מוטב להתייעץ עם מומחי החברה
  • ביצוע התקשרות עם החברה ייעשה ישירות והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השירותים בהתאם לצרכים משתנים ושינויים בשירותים עצמם
  • הרישום באתר מותנה באישור והוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
  • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
  • לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
  • מטעמי נוחות נוקט תנאי השימוש בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.