Demo

השוואה וניתוח מבוססי נתונים בין מערך ההיסעים הקיים בארגון שלך לבין הפתרון שלנו.
ה-Demo מאפשר לבחון את יכולות המערכת, כדאיות השימוש ופוטנציאל החיסכון.
התהליך הוא פשוט ומבוסס על שיטת Data Driven Decision

איך עובד ה- Demo ?

מה תקבל בסיום התהליך?

משך התהליך

דוגמה לשיפור ביצועים תפעולי

עד % 0

צמצום מספר הרכבים במערך ההיסעים

עד % 0

חיסכון בעלות ההיסעים הכללית

עד % 0

הגדלת אחוז התפוסה ברכבים

עד % 0

חיסכון בעלות לק״מ

דברו עם מומחה 

הלקוחות שלנו