תוכנה לניהול צי רכב

תוכנה לניהול צי הרכב במוסדות וארגונים.
רכז ונהל את נתוני הרכבים והנהגים של צי הרכב – אישורים, רישיונות, אירועים, מבדקים חודשיים במקום אחד וקבל תזכורות אוטומטיות לעדכונים במידת הצורך.

ניהול אנשי הקשר

ריכוז וניהול פרטי הנהגים והרכבים בארגון (ליסינג ורכבי חברה)

ניהול ספקים והוצאות

הקמת ספקי השירות ויצירת הזמנות עבודה בהתאם לצורך בשיוך לרכב, מעקב ושינוי סטטוס משלב ההזמנה ועד התשלום.

ניהול אירועים חריגים

יצירת אירוע (תאונה) בשיוך לרכב ונהג ,תיעוד צד ג', עדויות, מסמכים ועדכון סטטוס האירוע.

יומן התראות יומי

קבלת עדכון יומי במייל ובתוכנה, על מצב האישורים והרישיונות של הרכבים והנהגים בארגון

מבדק רכב חודשי

קבלת התראה על ביצוע מבדק רכב בשיוך לרכב ונהג בכפוף למדיניות החברה ולנדרש בחוק

דוחות ופילוחים

ריכוז נתוני צי הרכב בארגון על dashboard ובפילוח לפי מחלקה וסוג הרכב.

פיצ׳רים נוספים

ניהול קציני בטיחות

סינון התראות לפי רכב

סינון התראות לפי נהג

ניהול רכבי ליסינג

ניהול ספקי רכב

ניהול מסמכים רכב

ניהול מסמכים נהג

ניהול נהגי קבלן

ניהול היסטוריית שינויים

סינון התראות לפי אי צירוף קבצים